Signalering kindermishandeling

Binnen Primair Huisartsenposten geven we extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar en zijn we alert op signalen van kindermishandeling. Lees meer >

Compliment of klacht

Suggesties?

Het spreekt vanzelf dat we graag uw suggesties horen om onze dienstverlening en de gang van zaken op de post te verbeteren. U kunt uw tips en ideeën bij ons kwijt via het online formulier of per brief. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op uw wensen.

Compliment?

Bent u tevreden over onze dienstverlening dan horen wij dat graag! Uw suggestie of compliment kunt u doorgeven via het online reactieformulier >

Niet tevreden?

 

Op de huisartsenpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de behandeling door de huisarts, over de gang van zaken aan de telefoon of over de werkwijze op de huisartsenpost. Laat in zo'n geval van u horen.

Het beste is om uw probleem of ergernis meteen te bespreken met een van onze medewerkers op de huisartsenpost. Daar staan we altijd open voor. Komt u er met de (betrokken) medewerker niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij Primair.Huisartsenposten. Klik hier voor de klachtenregeling.

De klachtenprocedure wordt op dit moment herzien. Wilt u meer informatie over de wijze waarop klachten worden behandeld dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit op het servicebureau (088 120 96 00).