Signalering kindermishandeling

Binnen Primair Huisartsenposten geven we extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar en zijn we alert op signalen van kindermishandeling. Lees meer >

Een klacht indienen

Klachtenregeling Primair

Doel van de klachtenregeling is uw probleem zo goed mogelijk op te lossen en het vertrouwen te herstellen. Nadat uw klacht bij ons is binnengekomen, neemt het management van de betreffende huisartsenpost contact met u op. Gezamenlijk met u wordt nagegaan wat er is gebeurd. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Primair bemiddelen. We streven ernaar uw klacht z.s.m. af te handelen.

 

U kunt uw klacht op twee manier bij ons indienen:

 

via het online formulier >

 

of per post:

 

Primair Huisartsenposten
t.a.v. afdeling klachten
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

 

Onafhankelijke instantie

Is uw klacht met hulp van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Uw klacht wordt dan een geschil. Primair Huisartsenposten is aangesloten bij de SKGE

 

U kunt het geschil op twee manier bij de SKGE indienen:

 

via het online formulier >

 

of per post:

 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

 

Voor meer informatie en overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de SKGE.

 

Hulp bij klacht indienen

Voor informatie, advies en ondersteuning bij ervaren knelpunten met de huisartsenpost kunt u contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang. Zij luisteren naar uw verhaal en geven advies. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij een eventuele klachtenprocedure door het voorbereiden van gesprekken en het geven van advies over het onderbouwen van een klacht. Adviespunt Zorgbelang is gratis en onafhankelijk.

 

Meer informatie en de contactgegevens vindt u op de website van Adviespunt Zorgbelang.