Signalering kindermishandeling

Binnen Primair Huisartsenposten geven we extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar en zijn we alert op signalen van kindermishandeling. Lees meer >

Hulp bij klacht indienen

Voor informatie over uw rechten als patiënt kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Ook kan het IKG u adviseren als u een klacht wilt indienen. Men kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief. Hulp door het IKG is kosteloos.

Website: Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) >


Meer informatie: