Kinderen verdienen extra aandacht

Wij geven extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van alle kinderen die  onze huisartsenpost bezoeken. Dit gebeurt volgens landelijke richtlijnen.

Een kind moet vanaf de geboorte in een veilige omgeving kunnen leven en opgroeien. Dat is één van de belangrijkste rechten van elk kind dat in Nederland opgroeit. Als de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt door een onveilige situatie thuis, op straat of op school dan spreekt men vaak over kindermishandeling. Veel mensen denken dan aan kinderen die worden geslagen, geschopt of seksueel misbruikt. Dit is inderdaad ook kindermishandeling. Maar onder kindermishandeling valt veel meer. Bijvoorbeeld te weinig zorg aan een kind geven, een kind kleineren of een kind dat getuige is van huiselijk geweld. Al deze voorbeelden van kindermishandeling kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Vaak is kindermishandeling niet een bewuste keuze van ouders of verzorgers, maar een reactie uit paniek, stress of onvermogen.

Onze aanpak

Alle kinderen die onze huisartsenpost bezoeken krijgen extra aandacht. Dat doen we door een aantal standaardvragen te stellen en soms een kort lichamelijk onderzoek te doen. Als de huisarts zorgen heeft over de veiligheid van uw kind, zullen die met u besproken worden.

Bij een vermoeden van onveiligheid zal de huisarts die u gezien heeft op de huisartsenpost, contact opnemen met uw eigen huisarts. Uw eigen huisarts praat met u en als het nodig is ook met uw kind, over wat er verder moet gebeuren.

Mocht er op de huisartsenpost direct aanleiding zijn tot verder onderzoek van uw kind, dan kan de dienstdoende huisarts uw kind doorverwijzen naar een kinderarts in de regio. Een dienstdoende huisarts of de eigen huisarts zal bij een vermoeden van onveiligheid ook overleggen met Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen, ook een huisarts kan hier terecht voor advies, ondersteuning en voor een melding. Meer informatie over Veilig Thuis kunt u vinden op de website www.vooreenveiligthuis.nl, telnr. 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Goed om te weten

In Nederland komen kindermishandeling en huiselijk geweld veel voor. Alle artsen die met kinderen te maken hebben zijn verplicht om signalen van onveiligheid op te vangen en daar actie op te ondernemen. Door deze aanpak hopen wij tijdig problemen thuis of in de woonomgeving op te sporen. Zo kunnen we kinderen en hun ouders of verzorgers helpen. Soms blijkt na het onderzoek dat de ongerustheid niet terecht is geweest. Dit kunnen we helaas niet voorkomen. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen te helpen die in een onveilige omgeving leven en om ouders te ondersteunen in de zorg voor het kind.