Maatwerktraject

Traject op maat

Een maatwerktraject wordt ontwikkeld aan de hand van een analyse van de situatie binnen uw organisatie. Hierbij streven we zo veel mogelijk naar co-creatie en stellen wij samen met u een concreet plan op dat aansluit op de leerdoelen van uw collega’s of medewerkers.

Om tot het beste resultaat te komen voor deze leerbehoefte, werken wij volgens een gestructureerd stappenplan; het achtvelden instrument van Joseph Kessels.

Probleem – doel

Bij opleiden en leren in organisaties gaat om het realiseren van leertrajecten die adequate oplossingen bieden voor een bepaald probleem in een organisatie. We spreken hier over ‘probleem’ in  de zin van een verschil tussen de huidige en gewenste situatie. Zo'n probleem kan betrekking  hebben op een actuele situatie, maar ook op het ontstaan van een probleem in de toekomst of het ontstaan van een probleem bij het nalaten van activiteiten.
De eerste stap in het concretiseren van wat u wilt bereiken, is het formuleren van een probleem als een realiseerbaar organisatiedoel. Dit doet u voor uzelf, voor uw medewerkers, voor uw afdeling en voor uw organisatie. De oplossingsmethode ligt nog niet vast.

Werksituatie

Er moet een duidelijk beeld bestaan hoe de werksituatie van medewerkers er uitziet als het beoogde doel bereikt is. Als tweede stap is het daarom van belang aan te geven hoe de werksituatie zal moeten wijzigen om het beoogde doel te bereiken. We brengen met u de factoren in kaart die een succesvolle verandering bevorderen en waarborgen.

Vaardigheden

Als er een duidelijk beeld is van de noodzakelijke veranderingen in de werksituatie, is het van belang te onderzoeken of het realiseren van die veranderingen vaardigheden vereist waarover de medewerkers nog niet beschikken. 
De derde stap is dan ook het benoemen van deze vaardigheden. Als het gewenste functioneren van medewerkers niet belemmerd wordt door een gebrek aan vaardigheden, dan zijn andere maatregelen dan opleiden aangewezen.

Leersituaties

Wat is nu de beste oplossing? Vaak zie je dat de neiging bestaat om verschillende leerdoelen, ook vaardigheidsdoelen en attitudedoelen, te willen bereiken door middel van informatieoverdracht waarbij de cursist passief is en de docent actief. Bij het ontwerpem van de opleidingsactiviteit letten wij er op dat wij  bij elk leerdoel een geschikte werkvorm kiezen om dit leerdoel te bereiken. Zo is het bij functiegerichte opleidingsactiviteiten belangrijk om de cursist tijdens de opleidingsactiviteit in de gelegenheid te stellen om het gedrag ook werkelijk in een opleidingsactiviteit uit te  voeren, die zoveel mogelijk lijkt op de werksituatie.

Evaluatie

Wij stellen de evaluatiecriteria vooraf op in samenspraak met de belangrijkste betrokkenen.

Locatie en datum uitvoering

De trainingen vinden plaats in de vertrouwde werkomgeving en worden in overleg ingepland op dagen en tijden die u het beste schikken.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen de afdeling Opleiden & Ontwikkeling van Primair Huisartsenposten op telefoonnummer 088 - 120 96 00 of via het online formulier >.

 

Terug >