Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis, voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Lees meer >

Thuisarts

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dat?

De huisartsenpost neemt alle gesprekken op en deze worden minimaal 2 jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard.
Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij de huisartsenpost een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Waarom neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op?

Alle telefoongesprekken worden opgenomen voor evaluatiedoeleinden. Daarnaast biedt dit de Huisartsenpost de gelegenheid om gegevens te corrigeren die verkeerd zijn verstaan. Maar ook om bij een mogelijke fout of klacht de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen.

 

 

< terug naar overzicht