Onderzoek patiëntervaringen met huisartsenpost Utrecht

De huisartsenpost Utrecht doet onderzoek naar de tevredenheid van patiënten. Met de uitkomsten ervan wil de huisartsenpost de zorg en de dienstverlening verbeteren. Om praktische redenen wordt eerst alleen aan de patiënten die op de huisartsenpost komen gevraagd of ze mee willen doen aan het tevredenheidsonderzoek. In een latere fase vragen we ook de patiënten die thuis door een huisarts worden bezocht en de patiënten die alleen telefonisch contact met de huisartsenpost hadden mee te doen met het tevredenheidsonderzoek.

 

Hoe werkt het?

We vragen u een digitale vragenlijst in te vullen over uw ervaringen met de huisartsenpost. Daarvoor vraagt de triagist aan de balie of u uw e-mailadres wilt laten registreren. U ontvangt dan kort daarna de vragenlijst die we u per e-mail toesturen.

De resultaten worden anoniem verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau en uw e-mailadres wordt alleen voor de uitnodiging van het onderzoek gebruikt.

 

Welke vragen kunt u verwachten?

Wij vragen u een algemeen rapportcijfer te geven voor de dienstverlening door de huisartsenpost. En om te weten waarvoor we dit cijfer krijgen vragen we u apart een rapportcijfer te geven voor het contact aan de telefoon, de bereikbaarheid van de huisartsenpost, de ontvangst aan de balie, de wachttijd en het wachten in de wachtkamer, het consult van de huisarts en de overdracht aan uw eigen huisarts.