Voorwaarden opleidingsaanbod

Uitgangspunten

Een opleidingsactiviteit heeft meerwaardeals deelnemers opgedane kennis en vaardigheden kunnen toepassen in de praktijk. Het is van belang dat persoonlijke doelen, gericht op het aanleren, verbreden en verdiepen van het eigen vakgebied, kunnen worden gerealiseerd. De deelnemers kunnen tijdens de opleidingsactiviteiten rekenen op ondersteuning en constructieve feedback en kunnen zelf ook feedback geven. Zij kunnen oefenen met de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden.

De opleidingsactiviteiten worden vormgegeven vanuit de volgende kernwaarden:
Betrokkenheid;
Deskundigheid;
Zelfbewustzijn;

Een groot deel van het leren vindt plaats in de praktijk. Leren is daarom breder dan het volgen van een opleidingsactiviteit. Het gaat ook om bejegening op de werkplek (feedback), kennisuitwisseling tussen professionals van verschillende organisaties (best practices), sparren met collega’s, thema bijeenkomsten, intervisie etc. Het ontwikkelen en stimuleren van het zogenaamde werkplekleren zorgt voor een daadwerkelijke bijdrage aan de verhoging van kwaliteit van zorg en dienstverlening van de huisartsendagpraktijk.

Trainers

Onze opleidingsactiviteiten worden verzorgd door trainers met veel praktijkervaring in hun vakgebied. Zij dagen u voortdurend uit om vanuit verschillende invalshoeken te oefenen met voor u herkenbare situaties.

Indien u meer wilt weten over de selectie van onze externe trainers, klik dan hier >.

Algemene voorwaarden

Indien u meer wilt weten over de algemene voorwaarden met de betrekking tot de opleidingsactiviteiten van Primair Plus, klik dan hier >.

Klachtenprocedure

Indien u meer wilt weten over de klachtenprocedure met de betrekking tot de opleidingsactiviteiten van Primair Plus, klik dan hier >.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen de afdeling Opleiden & Ontwikkeling van Primair Huisartsenposten op telefoonnummer 088 - 120 96 00 of via het online formulier >.

 

Terug >