HKZ

Introductie

Primair Huisartsenposten

Primair Huisartsenposten is een bijzondere samenwerking van zes huisartsenposten in Midden-Nederland: Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren in een verzorgingsgebied van 1,1 miljoen inwoners. Primair Huisartsenposten is daarmee een van de grootste eerstelijns zorginstellingen in Nederland.

Van, voor en door huisartsen

Bijna 650 huisartsen zijn aangesloten bij Primair. Zij doen bij toerbeurt dienst op een van de zes huisartsenposten. De huisartsen houden spreekuur, vervullen de rol van supervisor op de post, zijn beschikbaar voor telefonisch consult en leggen visites af. Zij worden bijgestaan door triagisten en chauffeurs en werken waar dit mogelijk is nauw samen met de Eerste Hulp van het nabijgelegen ziekenhuis. Naast de directe medische zorg hebben de huisartsen een belangrijke taak in het bestuur van Primair. Zij houden toezicht op de kwaliteit van de zorg en bepalen het zorginhoudelijke beleid.

Lees verder: missie en visie >

Ondersteuning vanuit het servicebureau

Elke huisartsenpost heeft een eigen management dat zorgt voor de dagelijkse leiding. De posten krijgen ondersteuning van een professionele facilitaire organisatie: het servicebureau van Primair, gevestigd in de stad Utrecht. Zo hebben de huisartsenposten van Primair de kracht van kleine organisaties die geworteld zijn in de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd houden ze goed aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en kunnen zij hun krachten bundelen als het gaat om het vernieuwen en versterken van de eerstelijns zorg.

Lees verder: de organisatie van Primair >