HKZ

Organisatie

De huisartsenpost

De zes huisartsenposten delen vitale faciliteiten (bijvoorbeeld ICT), maar bepalen binnen zekere grenzen elk hun eigen beleid. Daardoor kan elke post de keuzes maken die het beste passen bij de plaatselijke gang van zaken. De huisartsenposten maken hun beleid in overleg met de lokale huisartsenvereniging.
Elke huisartsenpost heeft een locatiemanager en een medisch manager. De locatiemanager regelt de gang van zaken op de post en stuurt het ondersteunende personeel aan (triagisten, verpleegkundig specialisten, chauffeurs). De medisch manager is verantwoordelijk voor de medische zorgverlening en onderhoudt het contact met de huisartsen.

 

Het servicebureau

Het servicebureau informeert en adviseert de aangesloten huisartsenposten over landelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en actueel onderzoek. Verder ondersteunt en faciliteert het servicebureau het locatiemanagement op de huisartsenposten op het gebied van kwaliteit, beleid, communicatie, financiën, personeelszaken, ICT en facilitaire zaken.

 

Bestuur

De dagelijkse leiding van Primair Huisartsenposten is in handen van de raad van bestuur die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Denk aan onderwerpen als bereikbaarheid, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars, voorzieningen (gebouwen, ICT). Nauw betrokken bij het ontwikkelen van beleid zijn de Medische Raad en de Ondernemingsraad. De Medische Raad bestaat uit huisartsen. Zij bepalen samen met de raad van bestuur het zorginhoudelijke beleid. De Ondernemingsraad (OR) adviseert namens de werknemers van Primair.

 

Raad van Toezicht

De onafhankelijke Raad van Toezicht houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid van het bestuur. Houdt het bestuur zich aan de regels? Wordt alles gedaan op het gebied van kwaliteit en veiligheid? Wordt er voldoende ingespeeld op de toekomst? De Raad van Toezicht van Primair heeft vijf leden die alle vijf ruime ervaring hebben op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Eeke van der Veen (voorzitter)
  • De heer Ruben Baumgarten
  • De heer Ben van Gent
  • Mevrouw Petra Teunis
  • vacature

 

Contactgegevens servicebureau Primair Huisartsenposten >