HKZ

Organisatie

De huisartsenpost

De negen huisartsenposten delen vitale faciliteiten (bijvoorbeeld ICT), maar bepalen binnen zekere grenzen elk hun eigen beleid. Daardoor kan elke post de keuzes maken die het beste passen bij de plaatselijke gang van zaken. De huisartsenposten maken hun beleid in overleg met de lokale huisartsenvereniging.
Elke huisartsenpost heeft een locatiemanager en een medisch manager. De locatiemanager regelt de gang van zaken op de post en stuurt het ondersteunende personeel aan (triagisten, verpleegkundig specialisten, chauffeurs). De medisch manager is verantwoordelijk voor de medische zorgverlening en onderhoudt het contact met de huisartsen.

 

Het stafbureau

Het stafbureau informeert en adviseert de aangesloten huisartsenposten over landelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en actueel onderzoek. Verder ondersteunt en faciliteert het stafbureau het locatiemanagement op de huisartsenposten op het gebied van kwaliteit, beleid, communicatie, financiën, personeelszaken, ICT en facilitaire zaken.

 

Bestuur

De dagelijkse leiding van Primair Huisartsenposten is in handen van de raad van bestuur die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Denk aan onderwerpen als bereikbaarheid, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars, voorzieningen (gebouwen, ICT). Nauw betrokken bij het ontwikkelen van beleid zijn de Medische Raad, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Medische Raad bestaat uit huisartsen. Zij bepalen samen met de raad van bestuur het zorginhoudelijke beleid. De Cliëntenraad (leden) behartigt de belangen van patiënten. De Ondernemingsraad (OR) adviseert namens de werknemers van Primair.

 

Raad van Toezicht

De onafhankelijke Raad van Toezicht houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid van het bestuur. Houdt het bestuur zich aan de regels? Wordt alles gedaan op het gebied van kwaliteit en veiligheid? Wordt er voldoende ingespeeld op de toekomst? De Raad van Toezicht van Primair heeft vijf leden die alle vijf ruime ervaring hebben op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Eeke van der Veen (voorzitter)
  • Mevrouw Xandra van Praag
  • De heer Kees Langerwerf
  • De heer Ruben Baumgarten
  • De heer Ben van Gent

 

Contactgegevens stafbureau Primair Huisartsenposten >