HKZ

Onze Huisregels

Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar de ernst van de klacht is leidend. Het kan daarom voorkomen dat een patiënt die zich later heeft gemeld, eerder wordt geholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor uw en onze veiligheid hebben wij huisregels opgesteld:

Op de posten gaan we respectvol met elkaar om

Wij respecteren iedereen, ongeacht afkomst, geloof of geslacht. Wij verwachten van u hetzelfde. Als u van mening bent dat u niet respectvol bejegend wordt, dan kunt u dat melden bij de balie.
Per patiënt mogen maximaal twee begeleiders mee naar de wachtkamer. Het gebruik van alcohol of drugs is op de huisartsenpost niet toegestaan. De huisartsenpost is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Aanwijzingen van medewerkers van de huisartsenpost dienen opgevolgd te worden.

Als u de huisregels niet respecteert

Primair past een zero tolerance-beleid toe. Dus bij overtreding van de huisregels wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de huisartsenpost.