Selectiecriteria externe trainers

Primair Plus selecteert bij onvoldoende eigen trainerscapaciteit trainers/opleiders met ruime werkervaring en uitstekende evaluaties van buitende organisatie. Op deze wijze wordt de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

Externe trainers/ opleiders komen slechts in aanmelding voor uitvoering van een training/ opleiding als:

  • Zij kunnen aantonen over de vakinhoudelijke kennis te beschikken die nodig is voor de uitvoering van de betreffende training/opleiding;
  • Zij blijk kunnen geven van voldoende kennis van de huisartsenzorg
  • Zij laten zien over voldoende didactische vaardigheden te beschikken;
  • Zij naar inschatting van Primair Plus als persoon voldoende aansluiting hebben met de doelgroep aan wie zij de training/ opleiding geven

Als de externe trainers/ opleiders aan deze eisen voldoen, is de verwachting dat zij voldoende in staat zullen zijn om de gewenste leereffecten en gedragsveranderingen bij de doelgroep te bewerkstelligen.


Terug >