St. Antonius en huisartsenposten Primair integreren spoedzorg

Vanaf 4 april introduceren huisartsenpost Primair en de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis ‘Spoedzorg’: één plek voor spoedzorg in de avond, nacht en het weekend.

De Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp zitten al onder één dak in onze ziekenhuizen in Nieuwegein en in Utrecht (Leidsche Rijn). Door de spoedzorgprocessen nu verder te integreren, kan nog sneller ingeschat worden welke spoedzorg nodig is, zodat u meteen door de juiste zorgverlener wordt gezien. Soms is dat de huisarts, soms de spoedeisende hulp arts of een andere specialist in het ziekenhuis. 

 

De juiste zorg door de juiste zorgverlener
Dick van Brink, locatiemanager Primair Huisartsenposten: "Stelt u zich voor: uw partner of kind wordt ‘s nachts ineens erg benauwd. Het is niet meteen levensbedreigend, maar u wilt wel zo snel mogelijk weten wat u moet doen en wie u kan helpen. Voortaan belt u buiten kantoortijden dan altijd de Huisartsenpost. Als telefonisch advies niet voldoende is, wordt meteen een afspraak gemaakt en meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie Spoedzorg bij de spoedingang van het ziekenhuis. Daar wordt bepaald of een huisarts de zorg kan leveren die u nodig heeft of een specialist van het ziekenhuis. Zo krijgt u de juiste zorg door de juiste zorgverlener.”
 
Niet onnodig te veel betalen voor spoedzorg
De integratie van Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp levert ook een belangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van spoedzorg. Ziekenhuiszorg is duurder en valt onder het eigen risico. Huisartsenzorg is minder duur en valt niet onder het eigen risico. Patiënten die zelf rechtstreeks naar de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis gaan, betalen soms onnodig te veel voor spoedzorg die wellicht door de huisarts geleverd had kunnen worden.

“Met de invoering van geïntegreerde spoedzorg kunnen we onnodig gebruik van ‘dure’ ziekenhuiszorg terugdringen. Er wordt bij binnenkomst direct gekeken of een behandeling door een huisarts mogelijk is of dat specialistische zorg vanuit het ziekenhuis nodig is. Kortom: huisartsenzorg als het kan, specialistische zorg als het moet. Dat scheelt op de rekening van het ziekenhuis, de huisartsen én de patiënt”, aldus Maurice Beekwilder, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis.